Holiday Time White Snowflake Teddy Ski Girl Plush Toy, 15"